פיזיותרפיה לנקעים חוזרים בקרסול

נקעים חוזרים בקרסול גורמים לנזק מצטבר לתחושה העמוקה של הגופיפים שנמצאים בתוך הרצועות שמייצבות את הקרסול.

פיזיותרפיה לשיקום מפרק הקרסול עקב נקעים חוזרים כוללת מספר שלבי טיפול.

פיזיותרפיה בשלב החריף כאשר הקרסול נפוח ורגיש תכלול טיפולי קרח חבישה מנוחה והגבהת הגפה התחתונה.

פיזיותרפיה לאחר מספר ימים תכלול הורדת נפיחויות הפחתת כאבים התחלת שיקום טווחי התנועה של הקרסול.

פיזיותרפיה בשלב האחרון של הנקיעה תכלול הפעלה פסיבית החלקתית תוך מפרקית לצורך שיקום סופי הטווחים שלא שוקמו עד תום לצד טיפולי פיזיותרפיה להגברת התחושה העמוקה Proprioseptivשחשובה כל כך למניעת הנקיעה הבא.

טיפולי פיזיותרפיה חיוניים למניעת הנקיעה הבא שעשויה לקרות בזמן משחק כדור סל כדור רגל או סתם במעידה על אבן בולטת במדרכה.

אל תעזבו את השיקום ותשלימו אותו על ידי פיזיותרפיה משקמת.