החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהאתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. האתר רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.

Cookies

האתר מיישם טכנולוגיה בשם PHP Session ID המיועדת לשמר מידע לצורך שימוש רצוף באתר. ה- Session ID יופיע כחלק מה-URL של האתר, בסרגל הכתובות (address bar) בדפדפן. ה- Session ID אינו מזהה אותך אישית. הוא גם פוקע ואינו נשמר לאחר שאתה סוגר את הדפדפן. במלים אחרות, כל עוד לא מסרת לנו מי אתה – אנחנו לא יודעים מי אתה.

אבל יש שירותים שאנחנו משלבים באתר, והם משתמשים בעוגיות: שירותי הסטטיסטיקה של גוגל (ראו פרטים נוספים למטה), כפתורי ה- Like של פייסבוק ו- Google +1 של גוגל, וגם התוסף AddThis.

סטטיסטיקה

פעילות האתר מנוטרת באמצעות תוכנה המנתחת את יומני-המחשב שלו (ה'לוגים') ומפיקה מהם מידע סטטיסטי. מידע זה כולל נתונים כדוגמת מספר הביקורים באתר, המדורים שעניינו את המשתמשים, המדינות מהם הגיעו, דפדפני האינטרנט שבעזרתם צפו באתר ועוד. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד. הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה על פעילות האתר.

בנוסף, אנו משתמשים בשירותי הסטטיסטיקה של Google Analytics. לפי קובץ העזרה באתר גוגל, שירותים אלה משתמשים בעוגייה ובקוד ג'אווה סקריפט כדי לאסוף מידע על הביקורים באתר. השירות מתחקה באופן אנונימי כיצד המבקרים באתר מתקשרים אתו, כולל מהיכן הגיעו ומה הם עשו באתר.

אבטחת מידע

במחשב המאחסן את האתר ובקוד-המחשב של האתר עצמו מיושמים עקרונות ומערכות לאבטחת מידע. בעוד שאלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אנחנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שבו.

. ergoplus.co.il שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והמדיניות המעודכנת תחייב מרגע פרסומה באתר. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.