מכתב הוקרה ממטופלת שביטלה ניתוח גב בעזרת הטיפולים שלי