ארגונומיה בשרות עובדי התעשייה

יעוץ ארגונומיה לעובדי הצווארון הכחול בתעשייה

 • המונח ארגונומיה מורכב משתי מלים: ארגו- עבודה, נומיה – מחקר, למידה כלומר:

הבנת ותכנון הצרכים האישיים של סביבת העבודה של העובד:

תכנון ועיצוב מחודש של סביבת העבודה ומעטפת העבודה

סקר סיכונים:

 • אפיון סביבת העבודה בכל מפעל [מוצרים, מכונות, סביבה].
 • אפיון מעטפת העבודה של כל עובד בנפרד [עובד, מטלה].
 • זיהוי גורמי סיכון פיזיים / פיזיקאליים [תנוחות סטטיות ממושכות, מאולצות, תנועות חוזרניות, מיקום גובה המכונה, כיונון מכונה שגורם לאילוץ תנוחתי מעייף].
 • זיהוי גורמי סיכון סביבתיים כגון: טמפרטורה, אקוסטיקה תאורה, חימום יתר עקב תהליכים פולטי חום, איכות אויר לקויה.

ניתוח ואפיון רצף ושרשרת העבודה

 • ניתוח שרשרת הפעולות הנדרשות, שרשרת הפעולות שקיימת בתפקוד המכונות – העובדים.
 • ניתוח רצף העבודה.
 • זיהוי צפיפות עובדים ומכונות.

תכנון מחודש של סביבת העבודה ומעטפת העבודה

 • תכנון מיקום המיכון, התאמה לעובד [גובה, ריחוק].
 • תכנון מחודש של שרשרת הפעולות בין המכונות לבין העובדים [חסכוני יעיל ולא מעייף] .
 • תכנון מחודש של סביבת העבודה והמעטפת לפי שלבי תפקידי המפעיל.

תכנון כלי העבודה בכל ענפי העבודה

 • תכנון של כלי העבודה [מברגות, מקדחות מסורים וכו'] עפ"י תכנון, ארגונומי נכון שימנע היווצרות עומס מתמשך ולחץ פיזי על ש.כ.י הכתף הצוואר והשכמות
 • תכנון פס הייצור עפ"י עקרונות ארגונומיים יאפשר שהייה ,ממושכת במהלך העבודה בתנוחה ארגונומית, אורטופדית נכונה גורם שיפחית את העומס על פרקי ידיו גבו ורגליו וימנע נזקים מתמשכים ומצטברים
 • תכנון נכון של סביבת העבודה של עובדי ענף הטקסטיל [מכונות התפירה, הסריגה והחיתוך] יפחית העמסה מיותרת על אזור כפות הידיים

הרצאות להגברת מודעות העובדים למניעת נזקי גוף

 • הרצאה בנושא: "כאבי גב תחתון התופעה ודרכי המניעה"
 • הרצאה שקהל היעד שלה הינם עובדי המשק,מחסן,יצור,נהגים ויתר עובדי הכפיים.
 • הגברת המודעות והסכנה בתפקוד לקוי עם הגב.
 • העובדים ילמדו ויתרגלו לקט תרגילים פיזיוטרפיים, מניעתיים עם דגש על הגב.
 • העובדים ינתחו וילמדו לפתור ליקויים שיצולמו במפעל מסביבות העבודה האישיות שלהם.
 • בהרצאה יושם דגש על:
  • אימון להרמה נכונה
  • הדרכה למניעה
  • הדרכה לתמיכה נכונה במהלך הישיבה
  • הדרכת העובדים כיצד ליצור סביבת עבודה שתשרה על העובד נינוחות
  • מניעת נזקים לגב
 • בתום ההרצאה יחולקו לעובדים דפי הנחיות לעיצוב סביבת העבודה ותקציר תרגילים

הדרכת העובד בתרגול, מתיחה והרפיה נכונים

 • מתי, היכן, תדירות, עוצמת עומק המתיחה וכו'
 • הסבר – מהי התועלת הרפואית והנפשית מביצוע התרגול וההרפיה
 • הדרכת העובד מהי יציבה נכונה שתמעיט היווצרות נזקים מצטברים

מטרות

 • מטרת התוכנית לקדם את בריאות העובדים, למנוע חולי ולסייע לעובדים להתמודד עם הקשיים בסביבת העבודה
 • ארגון עמדות העבודה השונות והמגוונות בכדי למנוע תנוחות מסוכנות ומסורבלות
 • שיפור מודעותם הגופנית של העובדים למניעה
 • הגברת ערנות העובדים למניעת סיכונים גופניים
 • הגברת מודעות העובד להימנעות ממאמץ פיזי החורג מיכולת השריר במהלך העבודה
 • הדרכת העובדים בביצוע פעילות גופנית מניעתית באופן קבוע
 • חינוך העובדים ע"י הרצאות ותרגול מעשי של שימוש נכון בעמדת עבודתם / בגופם
 • תכנון סביבת העבודה כך שתידרש כמות קטנה ככל האפשר של פעולות חוזרות מאמצות עם שינויי יציבה קבועים
 • הפחתת כמות היעדרויות ושיבה מהירה יותר לעבודה, ירידה בכמות הפציעות והנזקים

לקביעת יעוץ ארגונומיה לחצו על צור קשר